Contra Logo Burger Icon Burger Icon

SZYBKA DOSTAWA PRZESYŁEK

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA TO NASZA DEWIZA

SZYBKO, SOLIDNIE, PROFESJONALNIE

KAŻDY KLIENT JEST DLA NAS WYJĄTKOWY

SZYBKA WYCENA – DAJ NAM 15 MIN.

TRANSPORT KRAJOWY – POLSKA

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY – EUROPA

O firmie

Szanowni Państwo,

Contra Spółka z o.o. działa na rynku spedycyjnym od 1999 roku. Od tego czasu niezmiennie zajmujemy się kompleksową obsługą transportowo-spedycyjną oraz oferujemy wsparcie zarówno w drobnych sprawach i zagadnieniach związanych z przewozem, składowaniem lub przeładunkiem towaru, jak i w sprawach skomplikowanych, wymagających dużego nakładu pracy i środków.

Filarem naszej firmy są ludzie. Dzięki kompetentnemu i zaangażowanemu zespołowi, współpracę budujemy na wzajemnym partnerstwie i uczciwości, opierając nasze działania o wysokie standardy merytoryczne i etyczne. Pracę w Contrze staramy się godzić ze swoimi życiowymi pasjami. Osobiście wiem, jak ważne jest połączenie obu tych płaszczyzn - gdy praca jest pasją, pozostawiając miejsce na czerpanie energii z innych sfer życia. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego każdego dnia i zapraszam do współpracy.

Dagmara Wilczewska
Prezes Zarządu

Oferta

Jesteśmy firmą spedycyjną. Współpracujemy z 74 firmami transportowymi na podstawie umów długoterminowych. W umowach tych zobowiązujemy się do zapewnienia naszym podwykonawcom określonej ilości ładunków, oni natomiast zobowiązują się do zapewnienia nam określonej przestrzeni ładunkowej. Nasi podwykonawcy to sprawdzeni i rzetelni przewoźnicy. Bardzo często są to niewielkie firmy transportowe, które mając 2-3 auta nie są w stanie zapewnić pełnego serwisu swoim klientom. A klienci raz chcą wysłać 15 ton do Rumunii a chwilę później 100 kg do Wielkiej Brytanii. Nasza firma, kooperując z tak wieloma podwykonawcami zapewni temu klientowi przewóz i do Rumunii i do Wielkiej Brytanii.

Usługi

 • Transport ładunków całopojazdowch
 • Transport ładunków częściowych
 • Konsolidacja ładunków
 • Ładunki ponadgabarytowe
 • Doradztwo w zakresie logistyki transportu
 • Ubezpieczenie cargo

Tabor

 • Naczepy oplandekowane 13,6
 • Naczepy typu Coilmulde do przewozu blachy
 • Busy o ładowności od 1,5 T do 3,5 T

Zasięg terytorialny

 • Europa – transport międzynarodowy
 • Polska – transport krajowy

Kontakt

Wybierz interesujący Cię kraj docelowy:

Biuro:

Sport

Firma CONTRA, poza działalnością komercyjną, angażuje się w sport jeździecki i uczestniczy w wielu imprezach jeździeckich. W barwach firmy jeździ Dagmara Wilczewska, która startuje w konkurencjach: ujeżdżenie, skoki i WKKW.

Partnerzy

Obsługa kadrowo – księgowa

AMS logo

Strona internetowa

YOBLA logo

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca polityki prywatności i ochrony danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
  Contra Międzynarodowa Spedycja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Morska 27/1, 81-323 Gdynia
  Tel.: +48 58 78 14 414
  e-mail: contra@contra-spedycja.pl
  strona internetowa: http://contra-spedycja.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stornami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zlecenia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem
  2. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  3. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Contra Międzynarodowa Spedycja Sp. z o.o., a w szczególności: dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży,
  - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.
 3. Państwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze handlowym obejmują:
  1. imię i nazwisko
  2. stanowisko
  3. nazwę firmy
  4. dane teleadresowe i email
  5. adres protokołu internetowego użytkownika
  6. inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług
  7. informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
  Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Contra Międzynarodowa Spedycja Sp. z o.o.
  • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, organizacyjną i techniczną firmy Contra Międzynarodowa Spedycja Sp. z o.o.
  • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
 5. Przekazywanie danych do Państw trzecich
  Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą lub okresu wymaganego prawem.
 6. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.