KONTAKT  +48 58 78-14-414

     contra@contra-spedycja.pl

INCOTERMS - formuły handlowe stanowiące zbiór zasad do dobrowolnego stosowania przez strony w kontraktach handlu zagranicznego.

Typowe, najczęściej spotykane w praktyce kombinacje szczegółów zobowiązań umownych sprzedającego i kupującego w ramach umowy kupna-sprzedaży, przybierające formę skróconych określeń.
Odnoszą się wyłącznie do stosunków między sprzedającym i kupującym (eksporterem i importerem).
Obecnie obowiązuje kilkanaście formuł określających szczegółowo min.: koszty, ryzyko i obowiązki stron kontraktu w zakresie: ubezpieczenia ładunku w transporcie, odpraw celnych, frachtu, operacji portowych, licencji itp.
Treść formuł po raz pierwszy opublikowano w 1936 roku.
Obecnie obowiązują formuły z 1990 roku oznaczone jako INCOTERMS 1990

 

INCOTERMS - ORIGINAL VERSION (PL)
INCOTERMS - WERSJA POLSKA (PL)
INCOTERMS - INTERPRETACJA FORMUŁ HANDLOWYCH W TRANSPORCIE (PL)
INCOTERMS - ORIGINAL VERSION (PL)
INCOTERM - INTERPRETACJA FORMUŁ HANDLOWYCH W TRANSPORCIE (PL)
INCOTERMS - WERSJA POLSKA (PL)

Copyright 1999 © contra-spedycja   Wykonawca: Iwa   Projekt: Czerwona Furtka   Polityka Prywatności


Contra Międzynarodowa
Spedycja Sp. z o.o.

na facebooku